Tổng số lượt xem

Thứ hạng
Hồ sơ
Lượt xem
Người theo dõi
Lượt thích
Tải lên
1
Bella Poarch profile image
Bella Poarch
@bellapoarch
Lượt xem
20.56B
Người theo dõi
94.2M
Lượt thích
2.3B
Tải lên
724
2
Addison Rae profile image
Addison Rae
@addisonre
Lượt xem
17.78B
Người theo dõi
88.8M
Lượt thích
5.8B
Tải lên
1.78K
3
バヤシ🥑Bayashi profile image
バヤシ🥑Bayashi
@bayashi.tiktok
Lượt xem
13.51B
Người theo dõi
54.8M
Lượt thích
1.7B
Tải lên
1.24K
4
Zach King profile image
Zach King
@zachking
Lượt xem
12.98B
Người theo dõi
82.2M
Lượt thích
1.2B
Tải lên
505
5
noelgoescrazy profile image
noelgoescrazy
@noelgoescrazy
Lượt xem
12.13B
Người theo dõi
40.9M
Lượt thích
700.8M
Tải lên
1.8K
6
Pongámoslo a Prueba profile image
Pongámoslo a Prueba
@pongamoslo_a_prueba
Lượt xem
9.18B
Người theo dõi
45.1M
Lượt thích
1.6B
Tải lên
874
7
Kylie Jenner profile image
Kylie Jenner
@kyliejenner
Lượt xem
8.71B
Người theo dõi
56.2M
Lượt thích
1.4B
Tải lên
447
8
Riyaz profile image
Riyaz
@riyaz.14
Lượt xem
8.46B
Người theo dõi
46.7M
Lượt thích
2.1B
Tải lên
1.03K
9
charli d’amelio profile image
charli d’amelio
@charlidamelio
Lượt xem
8.44B
Người theo dõi
155.5M
Lượt thích
11.7B
Tải lên
2.7K
10
Ruben Tuesta profile image
Ruben Tuesta
@rubentuestaok
Lượt xem
7.61B
Người theo dõi
36.8M
Lượt thích
1.3B
Tải lên
1.63K
11
Jason Derulo profile image
Jason Derulo
@jasonderulo
Lượt xem
6.96B
Người theo dõi
60M
Lượt thích
1.3B
Tải lên
960
12
🎀КАРНАВАЛ🎀 profile image
🎀КАРНАВАЛ🎀
@karna.val
Lượt xem
5.88B
Người theo dõi
27.5M
Lượt thích
1.6B
Tải lên
2.73K
13
Fujiiian profile image
Fujiiian
@fujiiian
Lượt xem
5.18B
Người theo dõi
27.4M
Lượt thích
1.6B
Tải lên
1.42K
14
Nicolle Figueroa profile image
Nicolle Figueroa
@nicollefigueroaa
Lượt xem
5.11B
Người theo dõi
25.3M
Lượt thích
1.6B
Tải lên
2.16K
15
BTS profile image
BTS
@bts_official_bighit
Lượt xem
5B
Người theo dõi
65.9M
Lượt thích
1.4B
Tải lên
187
16
Katteyes profile image
Katteyes
@iamferv
Lượt xem
4.94B
Người theo dõi
40.4M
Lượt thích
2.9B
Tải lên
1.07K
17
Junya/じゅんや profile image
Junya/じゅんや
@junya1gou
Lượt xem
4.82B
Người theo dõi
44.1M
Lượt thích
712.6M
Tải lên
3.19K
18
Joe Mele profile image
Joe Mele
@mmmjoemele
Lượt xem
4.81B
Người theo dõi
29.3M
Lượt thích
1.4B
Tải lên
1.21K
19
Spencer X profile image
Spencer X
@spencerx
Lượt xem
4.77B
Người theo dõi
54.9M
Lượt thích
1.2B
Tải lên
1.26K
20
domelipa profile image
domelipa
@domelipa
Lượt xem
4.77B
Người theo dõi
75.1M
Lượt thích
4.7B
Tải lên
2.24K
21
Niana Guerrero profile image
Niana Guerrero
@nianaguerrero
Lượt xem
4.61B
Người theo dõi
43.3M
Lượt thích
995.3M
Tải lên
1.01K
22
Selena Gomez profile image
Selena Gomez
@selenagomez
Lượt xem
4.18B
Người theo dõi
58.3M
Lượt thích
631.8M
Tải lên
210
23
Lucas and Marcus profile image
Lucas and Marcus
@dobretwins
Lượt xem
4.18B
Người theo dõi
39.4M
Lượt thích
1B
Tải lên
1.61K
24
Emir Abdul Gani profile image
Emir Abdul Gani
@emirabdulgani
Lượt xem
3.99B
Người theo dõi
34.3M
Lượt thích
673.3M
Tải lên
2.22K
25
Faisal shaikh profile image
Faisal shaikh
@mr_faisu_07
Lượt xem
3.77B
Người theo dõi
32M
Lượt thích
2B
Tải lên
456
26
JoJo Siwa profile image
JoJo Siwa
@itsjojosiwa
Lượt xem
3.72B
Người theo dõi
45.8M
Lượt thích
1.9B
Tải lên
2.45K
27
Chingu Amiga profile image
Chingu Amiga
@chinguamiga
Lượt xem
3.65B
Người theo dõi
26.9M
Lượt thích
1.3B
Tải lên
1.97K
28
Kimberly Loaiza profile image
Kimberly Loaiza
@kimberly.loaiza
Lượt xem
3.47B
Người theo dõi
81.4M
Lượt thích
5.1B
Tải lên
2.71K
29
TikTok profile image
TikTok
@tiktok
Lượt xem
3.35B
Người theo dõi
81.2M
Lượt thích
325.3M
Tải lên
1.01K
30
MrBeast profile image
MrBeast
@mrbeast
Lượt xem
3.27B
Người theo dõi
102.1M
Lượt thích
976.3M
Tải lên
358
31
Will Smith profile image
Will Smith
@willsmith
Lượt xem
3.07B
Người theo dõi
75.1M
Lượt thích
552.3M
Tải lên
277
32
blackpinkofficial profile image
blackpinkofficial
@bp_tiktok
Lượt xem
2.9B
Người theo dõi
49M
Lượt thích
582M
Tải lên
257
33
VILMEI✨ profile image
VILMEI✨
@vilmeijuga
Lượt xem
2.87B
Người theo dõi
51.7M
Lượt thích
1.4B
Tải lên
2.92K
34
Loren Gray profile image
Loren Gray
@lorengray
Lượt xem
2.85B
Người theo dõi
53.7M
Lượt thích
3B
Tải lên
3.27K
35
TOMORROW X TOGETHER profile image
TOMORROW X TOGETHER
@txt.bighitent
Lượt xem
2.77B
Người theo dõi
24.8M
Lượt thích
1.3B
Tải lên
937
36
YZ profile image
YZ
@youneszarou
Lượt xem
2.69B
Người theo dõi
55.6M
Lượt thích
1.2B
Tải lên
2.13K
37
HOMA profile image
HOMA
@homm9k
Lượt xem
2.69B
Người theo dõi
53M
Lượt thích
1.3B
Tải lên
1.98K
38
Huddy profile image
Huddy
@huddy
Lượt xem
2.57B
Người theo dõi
30.9M
Lượt thích
1.7B
Tải lên
4.03K
39
WILLIE SALIM profile image
WILLIE SALIM
@williesalim
Lượt xem
2.57B
Người theo dõi
56.4M
Lượt thích
1B
Tải lên
1.8K
40
ROD🫠 profile image
ROD🫠
@elrodcontreras
Lượt xem
2.56B
Người theo dõi
43.4M
Lượt thích
2.5B
Tải lên
2.95K
41
Jimena profile image
Jimena
@jimena.jimenezr
Lượt xem
2.5B
Người theo dõi
27.2M
Lượt thích
2.1B
Tải lên
2.52K
42
cznburak profile image
cznburak
@cznburak
Lượt xem
2.47B
Người theo dõi
75.1M
Lượt thích
1.5B
Tải lên
2.68K
43
Bryce Hall profile image
Bryce Hall
@brycehall
Lượt xem
2.43B
Người theo dõi
23.7M
Lượt thích
2B
Tải lên
2.85K
44
ROSÉ profile image
ROSÉ
@roses_are_rosie
Lượt xem
2.42B
Người theo dõi
44.3M
Lượt thích
477.6M
Tải lên
61
45
Kris HC profile image
Kris HC
@kallmekris
Lượt xem
2.31B
Người theo dõi
50.7M
Lượt thích
2.4B
Tải lên
1.8K
46
The Rock profile image
The Rock
@therock
Lượt xem
2.09B
Người theo dõi
74.6M
Lượt thích
552.9M
Tải lên
269
47
Real Madrid C.F. profile image
Real Madrid C.F.
@realmadrid
Lượt xem
2.06B
Người theo dõi
47.6M
Lượt thích
1.1B
Tải lên
1.91K
48
dixie profile image
dixie
@dixiedamelio
Lượt xem
2.02B
Người theo dõi
55.9M
Lượt thích
3.3B
Tải lên
865
49
BRIANDA 💖 profile image
BRIANDA 💖
@briandadeyanara
Lượt xem
1.99B
Người theo dõi
37M
Lượt thích
2.7B
Tải lên
4.07K
50
Champions League profile image
Champions League
@championsleague
Lượt xem
1.86B
Người theo dõi
41.5M
Lượt thích
1.5B
Tải lên
1.29K